משרד רו"ח עמית לביא
רח׳ גלגלי הפלדה 16 הרצליה
טלפון: 09-7726211
פקס: 1539772612
דוא"ל: amitl.cpa@gmail.com