חשבונאות וביקורת חברות

חברות וארגונים כלכליים שונים מחויבים להציג את דוחותיהם הכספיים בליווי ביקורת על ידי משרד רואי חשבון. הכנת דוחות ביקורת היא לא רק חובה, אלא מהווה גם את אחד הכלים החשובים ביותר העומדים לרשות חברות לשמירה על מינהל תקין ומסודר לאורך שנים.

משרדנו מתמחה בביקורת דוחות שנתיים, שמטרתם לבחון את מצבה הפיננסי והתפעולי המדויק של החברה הנבדקת. תהליך הביקורת נפתח בבחינה לעומק של הארגון הנבדק, ומסתיים בשליחת דוח מלא ומפורט לכל הגורמים הרלוונטיים.  

מדוע ביקורת דוחות כספיים הנו הליך חשוב?

הליך הביקורת, הפקת דוחות נלווים לביקורת ודוחות מבוקרים נועדו לסייע לבעלי המניות ולמשקיעים לקבל תמונת מצב מדויקת על החברה ועל התנהלותם של נושאי המשרות הבכירים בה.

בסיום הכנת הדוח, משרדנו ישלח להנהלה ולבעלי המניות דוח ממצאי ביקורת חסוי – ובו יוצגו הנושאים טעוני השיפור שהתגלו בבדיקה. הדוחות הנלווים לביקורת יסייעו להנהלה לתקן את הליקויים ולשפר את ההתנהלות השוטפת של הארגון הן ברמה העסקית, הן ברמת הביקורת הפנימית, והן ברמת העבודה והדיווח לרשויות המס ולמוסדות הפיננסיים.

דוחות מבוקרים הם הפנים של החברה כלפי רשויות המס והמוסדות הפיננסים. לכן חשוב שהליך הביקורת יבוצע על פי הנהלים והעקרונות המקובלים, ויהיה ערוך בצורה נכונה וברורה.

שירותי ביקורת דוחות כספיים שלנו כוללים:

  • הפקה ועריכה של דוחות ביקורת שנתיים ותקופתיים תוך שמירה על עקרונות חשבונאיים מקובלים בתקינה הישראלית, נהלים מקצועיים וקפדניים ושימוש בקוד האתי
  • עבודה מול ההנהלה ואנשי הכספים של החברה המבוקרת
  • בחינה של היבטים פיננסיים ומיסויים
  • הכנת דוחות ניהוליים לצורך ניתוח העסק ואיתור נקודות החולשה, וייעוץ לגבי הפתרונות הנדרשים
  • שירותי הביקורת כוללים הכנת דוחות אישיים והצהרות הון לעצמאיים ובעלי שליטה בחברות

פתחתם חברה וזקוקים לרו"ח מבקר? מצאתם אי-סדרים בדוחות הכספיים? מעוניינים בחוות דעת על הדוחות הכספיים? פנו אל צוות המומחים שלנו לפגישת ייעוץ חינם ונשמח לסייע!